ARPA FLAKE NEDİR ?

Kalite kontrol labaratuvarlarımızda yapılan analizler sonucunda kriterlere uygun olan TAHILLAR ,eleme yöntemiyle yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra,dikey taşıyıcı aracılığı ile pişirme kazanına(Steam Cheast) aktarılır.Burada uygun sıcaklıkta (130-150 c)buhar ile 30 dakika boyunca pişirildikten sonra besleyici(feeder) vasıtasıyla ezici silindirlerden(flaker) geçirilerek literatüre uygun oranlarda ezilerek ,ürünün zarar görmemesi acısından taşıyıcı bir bant yardımı ile kurutma ünitesine aktarılır.Kurutma ünitesinde sıcak ve soğuk hava odalarından geçirilen ARPA Flake,dinlendirilmek üzere taşıyıcı sistemler ile mamül deposuna aktarılarak,kullanıma hazır hale getirilir.

Bu üretim aşamalarından geçen arpa ,bünyesinde bulunan nişastanın jelatinize edilerek,sindirilebilirliğinin arttırılmasıyla,hayvanın tane ARPA’nın nişasta ve enerjisinin tümünden faydalanmasını sağlayarak et ve süt veriminin  % 15 oranında artış yününde olumlu fayda ve verime neden olmaktadır.

Örneğin tahıl kırmalarında sindirebilirlik oranı %75-80 civarındayken,Flake haline getirilmiş tahıllarda sindirilebilirlik oranı % 97 lere kadar çıkabilmektedir.

FAYDALARI  ;

*  Metabolik sisteminde herhangi bir zarara neden olmadan Maximum sindirebilirlik oranıyla  hayvanın genetiğinde var olan verim artışını ortaya çıkarır. Aynı miktardaki yem ,kırma ve ezmeye göre daha fazla et ,süt ve büyüme artışı sağlanır.

* Üretim öncesi  son teknoliyle kurulu laboratuvardan onay alan Tahıl ve Baklagiller Steam Flake olarak işlenir. Hammadeden gelen kusur ve sonrasında yaşanabilecek problemler  tamamen ortadan kalkar.

* Üretime giren tüm hammaddeler çok detaylı bir temizlikten geçer.Yem Kırma ve ezme üretiminden farklı olarak Steam Falek edilecek ürün içerinde Toz, toprak farklı tane, koçan,kavuz gibi hiçbir farklı ürün olmaz.Buda Kaliteyi doğrudan etkileyen faktördür.

* Ürün işlenirken uygulanan yüksek basınç ve 130 C ler de  uzun süreli  pişirme sebebiyle hiçbir mikrobiyolojik bulaşma kalmaz, anti-nutrisiyonel faktörler ortadan kalkar.  Fabrikadan çıkışında Steam Flake ürünler % 100 sterildir.

* İşkembede Nişastaya bağlı Asidik olmaz. Bundan sebeple (Sodyumbikarbonat ve buffer gibi ) diğer maliyet içeren ilave maddelerin kullanımına  ihtiyaç yoktur. Düzenli Steam Flake tüketilmesiyle Laminitisi ( topal ayak ) görülmez.

*Halk arasında ezme ve kırma olarak bilinen ürünlerde görülmekte olan fermantasyona uğrama ( hayvanda şişmeye sebep olabilir ), aflatoxin ( kanser yapıcı madde )  gibi  ciddi problemlerin görülme olasılığı hiç yoktur.

*Tahılların hayvan tarafından en fazla tüketilebileceği yöntemdir. İklim değişikliklerinde dahi hayvanlar tarafından tercih edilen üründür.

*Lezzet ve kokusuyla hayvanlar tarafından tercih edildiğinden kuru madde tüketimini arttırır. Buda Süt , et artışı ve hızlı büyümeyi beraberinde getirir.

*Karaciğerde glikoz üretimini arttırır. Buna bağlı olarak ta meme mastarında Laktoz sentezi artar. Buda süt artışını tetikler . Yapılan çalışmalarda % 15 lere kadar  süt artışı ölçümlenmiştir.

*Süt yağını düşürmeden Süt proteinini arttırır. Yapılan çalışmalarda % 12 lere kadar süt proteinini arttırdığı görülmüştür.

*Sütte MUN oranını düşürür.( Diğer yemler ve farklı beslenmeden  gelmiş olan fazla azotu hayvan vücudundan atar ) Buda  dişi hayvanlarda Döl tutma oranı yükseltir.

* Yüksek Glikoz sindirimine bağlı olarak hayvanda negatif enerji balansı görülmez. Buna bağlı olarak ta Ketoziz hastalığı çok az görülür.

*Besi programlarında sahip olduğu NDF değeriyle daha az kaba yem kullanılır.

*Lezzeti sebebiyle besi programlarında tüketimi arttırır. Buda % 15 civarı günlük et alım artışına sebep verir.

*Buzağılarda beslenmeye bağlı ishallerin önüne geçer ( 0-2 ay )

*Erken laktasyonda vücut kondisyonunu dengede tutar.

*Steam Flake kullanımıyla birlikte hayvanın işkembesinde mikrobiyal protein sentesi artar.Böylece rumende ki amonyak seviyesi düşer, bu da kan üre azot seviyesini ve süt üre azot seviyesini düşürür. Bunun sonucunda da döl veriminde belirgin bir iyileşme olur.

*Rasyonda önemli bir enerji kaynağıdır. Başta Mısır olmak üzere Steam Flake ürünlerindeki By Pas artışı Protein değerlerinden faydalanma noktasında da çok iyi bir sonuç vermektedir. Bağırsakta çözünemeyen bypass proteinlerinin çözünmesi sağlanır.

*Atlar da beslenmeye bağlı Laminitis ve Kolik sancıları Steam Flake ürünler tüketildiğinde yaşanmaz. Dünyada Kabızlık ve Sancı yapmayan yem olarak ta bilinir.