AMAÇ:
Zayımoğlu olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının tek bir çerçevede yürütülmesi amaçlanmıştır.

SORUMLULUKLAR:
Tüm Personel

UYGULAMA:
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası:

  • Zayımoğlu olarak sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas alırız.
  • Faaliyet göstermekte olduğumuz ve göstereceğimiz tüm coğrafyalarda insana ve çevreye saygılı olacağımızı taahhüt eder, doğada ayak izimizi sıfır seviyesine indirmek üzere çalışmalarımızı planlar ve uygularız
  • Grup şirketlerimizin gıda güvenliği, uygun hijyen şartlarının sağlanması ve müşteri memnuniyeti alanında uluslararası standartlarla uyum içerisinde olmasını sağlayarak, sertifikalandırırız.
  • Müşteri tatmin düzeyinin, talep ve beklentilerinin sürekli ölçümlenerek karşılanmasını sağlar ve “koşulsuz ve sınırsız müşteri memnuniyeti” ilkesiyle bu talep ve beklentilerin ötesine geçmeyi hedefleriz.
  • Dürüstlük, güvenirlilik ve kararlılığı ilke edinir, “Sadece kendi sofranda olmasını isteyeceğin ürünü hem yurtiçi hem de yurtdışı müşterine sat” bilinciyle hareket ederiz.
  • Paylaşılmayan değerin, bilginin ve kazancın nihayetinde sanayiciye de katma değer sağlamayacağını bilir, her projemizde nihai hedefimizi toplumsal kalkınma olarak belirleriz.
  • Tedarikçilerimizden STK lara, çalışanlarımızdan nihai müşterilerimize kadar mutlu paydaşlar yaratmak için çalışır ve tüm paydaşlarımızın kurumsal sosyal sorumluluk politikalarımızla uyum içerisinde çalışmasına özen gösteririz.
  • Yönetim kurulumuzu ve tüm çalışanlarımızı şirket kültürüne uygun özellikle sağlık ve eğitim alanında sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
  • Tüm çalışanlarımızın sağlıklı & güvenli bir ortamda çalışma hakları olduğuna inanır ve Sağlık & Güvenlik politikamız doğrultusunda tüm çalışma ortamlarımızda iş sağlığını ve güvenliğini sağlarız.